Сортировка:

KG Live

КЫЗГАНЫЧТЫН айынан КYЙӨӨМ мени ТОКМОКТОЙТ (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

МЕЛДЕШТИН айынан менин НААМЫСЫМА тийип АЛДАП кетти (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

АЯЛЫМА КӨҢYЛYМ ЖОК АЖЫРАШСАМБЫ??? (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

ТОЙ болду ЭРТЕСИДА болду ӨКYНYЧТYYСY жашоо (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

МЕНДЕЙ болуп жашоодо ЖАҢЫЛБАГЫЛА (болгон окуя) // Сезим сырлары

http://adset.biz/64839 ◓Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

ӨЗ ТАГДЫРЫМДЫ ӨЗYМ ТАЛКАЛАДЫМ (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

СYЙГӨНYМӨ бакыт кааласамбы же СYЙYYМ үчүн КYРӨШСӨМБY (кеңеш бериңиздерчи) Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

БААРЫН УНУТСАМБЫ??? (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

ХИДЖАБ менен ЖУМУШКА орношо албай ЖАМАН болдум (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

СЕН эркектин КӨНYЛYН алышты БИЛБЕЙСИН дейт (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

БАЛАҢЫЗДЫ туура ЭРКЕЛЕТҮҮНҮ билесизби??? // Пайдалуу кеңеш

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

МЕН АГА ТYШYНБӨЙ КАЛДЫМ (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

ЖАШООдо ЭҢ кыйын СYЙГӨНYҢДY УНУТУУ экен (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

КYЙӨӨМ БАШКА КЫЗДЫ СУЙУП КАЛДЫМ ДЕП ЫЙЛАДЫ (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

ЭГЕР АЛ ТӨРӨБӨСӨ YЙЛӨНБӨЙ ЭЛЕ КОЙСОМБУ??? (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

АПАМдын КОЛ астында ПОЛ жууп ИШТЕЙМ (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

АЖЫРАШКАН кыз БАКЫТКА татыктуу ЭМЕСПИ??? (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

АЯЛЫМ ЖАШЫРУУН НИКЕМДИ БИЛИП КАЛЫП... (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

БИЗДИН СYЙYYБYЗ ЖАКШЫЛЫК МЕНЕН АЯКТАГАН ЖОК (кеңеш бериңиздерчи) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/

АДАМГА БОЛГОН ИШЕНИЧИМ КАЛБАДЫ (болгон окуя) // Сезим сырлары

Facebook - https://www.facebook.com/groups/kg.live/ ◓Instagram - https://www.instagram.com/kgz_live/